Metoder

Oplevelsesbaseret læring er udgangspunktet for vores events. Du er mest modtagelig, når du oplever. Som mennesker er vi styret af vores følelser og dirigeret af vores sanser – og events er det optimale medie til at påvirke begge dele.

Den rette stemning betyder alt. Vi skal føle os godt tilpas, trygge og motiverede for at sige ”ja tak” til forandringer. Tænk lige over følgende: Alle beslutninger, vi tager, handler om at ændre på den måde, vi føler. Vores følelser er den stærkeste drivkraft, når vi skal flytte os, ændre vaner og tilpasse os en uforudsigelig og kaotisk verden. Og vores følelser er påvirket af den omgivende stemning. I Funky Business tænker vi i processer. Det gælder også i vores måde at arbejde med stemninger på. For at optimere resultatet af din investering kan du med fordel tænke før, under og efter.


 

Før:

Er alle motiverede og forventer de værdi af den tid, de skal investere i processen?


 

Under:

Er der gjort alt for at sikre forståelse, involvering, engagement og energi til forløbet?


 

Efter:

Er resultaterne forankret, og kan du gå videre med næste skridt?

I Funky Business har vi defineret belønningsbalancen som værende afgørende for om du opnår de ønskede resultater.

Belønningsbalancen implementeres derfor ikke bare i eventen som helhed, men også i de mange deloplevelser i eventen. Den oplevede værdi din deltagere føler bør altid overstige værdien af de handlinger/ydelse dine deltagere skal yde.

Er balancen ikke på plads vil du opleve at dine deltagere ikke agerer som du ønsker.

RESULTATER = RETNING * EVNER * ENERGI

RETNING For at sikre virksomhedens succes, er det vigtigt at alle kender strategien, går i samme retning og har samme mål for øje.

EVNER At alle medarbejderne går i samme retning er i sig selv ikke nok. Vi bliver nød til at sikre, at de har de helt rigtige kompetencer til at nå målet.

ENERGI Selv hvis alle kender retningen og har kompetencerne, sker der ingenting hvis ikke medarbejderne har energien til, at føre strategien ud i livet.

Oplevelsesbaseret læring skaber så effektive læringsbilleder, at deltagerne husker deres erkendelser og læringspunkter langt bedre end ved almindelig undervisning og træning.

Grundideen er at involvere deltagerne, så de bliver en interaktiv del af læringen via handling, refleksion, erkendelse og indsigt i egne reaktioner. Denne proces foregår i et energisk, positivt og anderledes klima, der motiverer deltagerne til at søge flere oplevelser og mere læring.

Udvikling og læring kræver ofte, at vi skal bevæge os ud i nye områder og flytte vores grænser. Vi skal forlade vores tryghedszone og bevæge os over i udviklingszonen. Challenge by Choice skaber et miljø, hvor vi sætter vores egne mål og selv vælger, hvor langt vi vil gå. Det styrker vores selvopfattelse og selvtillid.

Den rette stemning

Kan man lede en stemning? Ja, selvfølgelig.

Tænk bare på de gange, hvor en forkert kommentar eller en uheldig bemærkning skaber en dårlig stemning. Vi har alle prøvet det, og det er foruroligende let. Men kan man skabe en dårlig stemning, kan man også skabe den rette stemning. I Funky Business taler vi bevidst om den rette stemning i stedet for den gode stemning. Den rette stemning er den, der passer perfekt til situationen – og til det vi ønsker at opnå. Den kan være intens eller frigjort. Den kan være alvorlig eller munter, spændingsfyldt eller forløsende, energifyldt eller måske ligefrem krisepræget. Valget er dit.

I Funky Business har vi specialiseret os i at simulere hverdagshændelser i nye og uvante omgivelser for de deltagende. Her er det ikke så dyrt at fejle. Nye mennesker træder frem og ofte i anderledes mønstre. Vi leger dine budskaber ind og pakker det ind, så de deltagende bliver motiveret for at modtage og gøre en forskel. Vi skaber jeres eget teaterstykke, der udspiller sig i det fysiske rum, det sociale rum og det mentale rum. Det virker – og det kan vi dokumentere.

Skal deltagerne bevare fokus på netop det, vi ønsker, skal der være styr på det basale. Pauser, gode forhold, et ordentligt program, det rette indhold, frokosten m.v.. Det forventer dine gæster, og det er desværre det eneste, de husker, hvis det ikke fungerer. Funky Business arbejder altid med udvalgte leverandører, som vi kender godt. Det giver ro i maven.