ONE COMPANY

Skab en One Company tankegang
One Empire handler om, at skabe succes for senatet i Rom. Kun hvis alle provinser indfrier de løfter der er givet, får Rom succes. Der skal tænkes One Company, men det er svært når man er presset og gerne selv vil vinde.

DEADLINES

Deadlines skal overholdes
Hvis ikke teamet leverer til tiden, får de befolkningen imod sig. Der skal forhandles med de andre provinser om værdifulde ressourcer til, at indfri løfterne indenfor den givne deadline - ligesom i hverdagen.

KOMMUNIKATION

Kommunikationen er begrænset
Ikke alle provinser kan eller ønsker at gå dialog med de dig. Kun ved hjælp fra dine allierede kan du indgå handler med dine 'fjender' og skaffe de nødvendige ressourcer. Der er varme, lunkne og kolde relationer at forholde sig til.

VÆRDIKÆDEN

Alle led er vigtige
One Empire viser hvor vigtig værdikæden i organisationen er. Hvis et led knækker, påvirkes hele virksomheden og i særdeleshed bundlinien. One Empire giver stærke paralleller til organisationen nødvendigheden af, at tænke One Company.

ONE EMPIRE

KUNSTEN AT SEJRE OG FEJRE SAMMEN!

Teambuilding aktiviteten bringer deltagerne tilbage til romeriget, hvor senatorer for 10 provinser omkring Mare Nostrum, har 4 år til at indfri de løfter de har har lovet deres provins.
Senatorernes eneste måde at nå deres mål og indfri forventningerne, er at samarbejde med de øvrige provinser og sikre et stærkt og forenet emperium – One Empire.

Senatorernes handlekraft bliver sat på en prøve, da alle provinser har forskellige ressourcer, behov og deadlines. For at nå deres mål, må de hjælpe andre med at nå deres mål - med tiden som knap ressource, naturligvis.

Alle engageres i processen og deltagerne vil opleve stærke paralleller til deres hverdag, hvor den enkelte og teamet forventes at gøre mere, overfor flere og bedre.

FORMÅL (MÅL)

At styrke visionen om One Company, hvor alle er på en fælles mission, tænker “OS” og gør en helhjertet indsats for sikre den “gode aflevering” og tilfredse kunder – hver eneste dag. One Empire er en fantastisk stærk katalysator, når alle skal engageres omkring virksomhedens vision og fælles mission. Brug One Empire som et “BOOST” før, under og efter en forandringsproces, en strategipræsentation eller et udviklingsprojekt med fokus på kundeservice og kunderoplevelser.

HVORDAN

Brug One Empire som kick-off (før) til at:
- BOOSTE et One Company mindset
- Engagere ALLE i en fælles mission
- Kick-starte en forandringsproces og launch af ny strategi
- Skabe ejerskab og commitment

Brug One Empire under til at:
- Forbedre kommunikation og samarbejde på tværs i organisationen
- Skabe forståelse for “hvad er vigtigst?” - strategiske fokusområder
- Sætte fokus på den gode aflevering og intern service
- Sætte fokus på kundetilfredshed
- Synliggøre nødvendige udviklingsområder i forhold til værdikæden

Brug One Empire efter til at:
- Skabe engagement i implementeringsfasen
- Forankre læring og nye strategier
- Sætte ild i en proces der er ved at brænde ud!

GENNEMFØRELSE

Teambuilding aktiviteten gennemføres på 2 - 3 timer, hvorefter deltagerne vender “tilbage til fremtiden”. Aktiviteten rundes af med en målrettet debriefing/facilitering med udgangspunkt i de fokusområder vi aftaler med virksomheden. One Empire kan afholdes for minimum 10 deltagere. Der er ingen grænse for deltagerantal.

MULIGHEDER

One Empire kan gennemføres som “classroom style” uden det store udstyr med fokus på læring OG kan ligeledes afholdes som en komplet event med lys, lyd og stærke effekter.

One Empire

Tagline

Danmarks mest energiskabende, motiverende og engagerende event!Euphoria er en komplet event med facilitators, mandskab og al teknik, lys og lyd. Vi kan afvikle Euphoria, så det passer netop jeres til formål og ambitionsniveau