EUPHORIA

Deltag i et rumkapløb om, at bringe energi tilbage til jorden.
Med Euphoria kan der arbejdes med strategi, værdi implementering, eksekvering, forhanding, persontyper m.m. Aktiviteten skaber en fælles reference ramme hvor alle har lige muligheder for succes.

MAXIMIZE

Win-Win or no deal - Forhandling og maximering
Med Maximize skal deltagerne udnytte deres ressourcer, analysere markedet og optimere på muligheder. Alle har lige muligheder, men hvem udnytter dem bedst?

ONE EMPIRE

Det gamle Rom har brug for hjælp. Senatet peger på dig!
Aktiviteten drejer sig om 'One Company' tankegangen. Når deltagerne er engageret i målet, glemmer de at det ikke handler om dem selv, men om virksomheden.

DNAnalyse

Hvem er vi? Hvad står vi for? Definér virksomhedens DNA?
Deltagerne placeres i et forskermiljø hvor opgaven er, baseret på virksomhedens værdier, at udvikle og markedsføre det ultimative DNA.

Gamification

Momentum Gamification programmer fokuserer på “learning by doing”, at udvikle nye færdigheder og forandring af adfærd. Ved at placere deltagerne i et anderledes miljø, i en sjov men relevant atmosfære, opdager deltagerne nye sider af sig selv, teknikker og færdigheder der direkte kan benyttes i jobbet.

Målet med uddannelse og træning er typisk at skabe forandring, at da det ofte skal være her og nu at tingene skal være anderledes, leverer vi en undervisningsform der ikke ”bare” er en værktøjskasse, men samtidig giver deltagerne rig mulighed for, at afprøve og praktisere det de har lært. Der er indbygget feedback/feedforward til evaluering af egen så vel som teamets indsats, samt masser af mekanismer der tester den enkelte deltager på det emotionelle, fysiske og mentale plan.

Med Gamification skabes et accelereret indlæringsmiljø der gennem opdagelse og indlevelse. Fordi din investering skal have direkte indflydelse på din forretning, enten via indtjening, udvikling eller på anden vis, har vi gjort det til vores prioritet at sikre, at de værktøjer vores kursister lærer, er lige til at tage i brug på arbejdspladen.

Erfaring er den bedste læremester. På jobbet kan det være dyrt at lære af vores fejltagelser, men i et Experiential Learning univers kan kursisterne lære af deres fejl og i lige så høj grad af deres succeser, uden risiko. Det er derfor at Gamification er så effektivt!

HVORDAN?

Alle vores koncepter er udviklet med henblik på, at vores deltagere skaber permanente, effektive forandringer i deres adfærd/resultater gennem forståelse for de konsekvenser deres beslutninger har, og ved at tage ansvar for dem.

Ved at benytte strukturerede oplevelser designet til at gengive adfærd på arbejdspladsen, skabes et ”learning by doing” miljø hvor kursisterne efterfølgende analysere metoder til, at blive mere effektive. Den mest powerfulde oplevelse kommer i debriefingen når oplevelserne relateres til deltagernes hverdag. De ser, oplever og forstår hvordan deres adfærd har direkte indflydelse på deres performance og resultater, samt hvordan de selv har ansvaret for, at skabe positiv indflydelse.

HVORFOR

I modsætning til kurser der typisk består af en meget stor del detaljeret indhold leveret i stil med det velkendte klasselokale, er vores Gamification kurser fyldt med energi, entusiasme og power! Der fokuseres på en helt anden måde at påvirke deltagerne til indlæring, færdigheder og forandring. Målet med at blive trænet på nye færdigheder er ofte at de gerne skal tages i brug med det samme. Med Gamification leverer vi indholdet først, og så er der rig mulighed for at tage det i brug under kurset.

BUSINESS CASES MED GAMIFICATION
  • Værdi Implementering
  • Tag ansvar for Kunden
  • Gamification
  • Retail Salgstræning
  • One Company
  • Teambuilding
  • Show me the Money
  • Sponsor arrangement
  • Lederseminar
  • Teambuilding