FUNDING

1. fase - Fysisk
Aktiviteten kick-startes med funding fasen, en fysisk runde hvor alle skal ud og vise investorer, at netop deres forskerteam er værd at investere ressourcer i.

FORSKNING

2. fase - Mental
Efter fundingen er på plads skal der forskes. Deltagerne bliver mødt med udfordringer hvor de som forskere skal skaffe resultater til, at underbygge deres DNA.

TESTING

3. fase - Kommunikation
For at sikre forskerteamet er på rette kurs, bliver det sat foran et kritisk panel, hvor de skal forsvare deres resultater og forklare deres syn på virksomhedens DNA.

BRANDING

4. fase - Kreativitet
Det er tid til at brande det nye DNA, og hvert forskerteam skal i den forbindelse skabe det mest kreative, præcise og meningsfulde DNA budskab muligt.

DNANALYSE

BOOST DIN DNA!

Baggrund:
Ideen med DNA aktiviteten er, at ”rive” medarbejderne fysisk og mentalt ud af deres vante omgivelser og placere dem i et forskermiljø, hvor de sammen skal forsøge at udvikle det ultimative DNA for virksomheden. DNAnalyse handler om, at sætte fokus på virksomhedens værdier, skabe en stærk kultur, hvor alle er enige om, hvem vi vil være som virksomhed, hvad der skal til for at komme derhen, og sikre alle tager ejerskab på rejsen dertil.

FOKUSOMRÅDE:

Det er virksomhedens værdier der er centrum for aktiviteten. Historisk set er værdier i en virksomhed en lidt svær størrelse. Det er ofte en håndfuld “buzzwords” som er åbne for fortolkning. HR ser gerne at alle lever værdierne, mens medarbejderne dårligt gider se på plakaten med ordene som hænger på gangen eller i kantinen. DNAnalyse tager fat om værdierne på en ny og helt anderledes måde!

Få medarbejderne involveret i, at udvikle værdierne, sætte ord på dem som de opfatter dem, lad dem arbejde med konsekvenserne af ikke at leve værdierne samt værdien af, at lade dem gennemsyre organisationen.

Brug DNA aktiviteten til at
• nulstille opfattelsen af værdierne og skabe enighed om hvad de betyder
• skabe motivation, engagement og energi omkring “hvem vi er”
• kick-starte en ny proces eller projekt hvor det er vigtigt at være synkroniserede
• opnå et fælles sprog i relation til hvad vi som medarbejdere står for
• skabe tættere relationer og større forståelse for diversitet
• synliggøre nødvendige udviklingsområder

HR VÆRKTØJ:

HR afdelingen vil efterfølgende få alle rapporter der er indleveret fra deltagerne, hvorefter der kan sættes fokus på, enten at ændre eksisterende værdier, aktivt sætte ind for, at få enkelte værdier til at leve mere i organisationen. HR modtager med andre ord, et værktøj hvor man direkte kan målrette indsatsen i forhold til værdierne i organisationen.

OM DNAnalyse:

Selve aktiviteten gennemføres på ca. 2 timer, hertil kommer den efterfølgende debriefing, der tilpasses målet med aktiviteten. For at sikre det bedst mulige resultat, anbefaler vi at bruge et par timer før aktiviteten i samarbejde med ledelsen for, at sikre vi når i mål med budskabet. Ligeledes anbefaler vi en dialog med HR efterfølgende for, at komme med input til, hvordan de input der er kommet undervejs, kan benyttes til, at implementere og forankre DNA’et.

Det tager ca. 1 time at stille op til aktiviteten, så der skal være adgang til det tomme lokale på forhånd.

OM DNA UNIVERSET
FORSKER MILJØET:

Et top hemmeligt program, har regeringen forsøgt at udvikle den perfekte medarbejder. Man har forgæves forsøgt at skabe den DNA streng der vil revolutionere måden vi arbejder, tænker og performer på. De har fejlet!

Nu har man kaldt verdens førende forskere sammen for, at gøre et sidste forsøg på, at opnå det ønskede resultat. Hvert forsker team har deres egne midler til rådighed, og det er nu op til teamet, at optimere på hvilke elementer af DNA der er vigtigst og hvor stor en andel af den samlede DNA streng det skal fylde. Alle teams engageres i følgende process:

Funding - Fysiske aktiviteter hvor teamet skal skaffe investorer
Forskning - Mentale opgaver hvor teamet skal udvikle DNA’et
Testing - Teamet forsvarer deres DNA resultat overfor andre teams og bedømmes
Branding - Teamet skal på kreativ vis visualisere DNA’et og virksomheden

DET FYSISKE UNIVERS (LOKALET):

DNA aktiviteten foregår i et forsker miljø hvor vi deler lokalet/salen op i 3-4 zoner (afhængig af ønsket fokus skal være), stiller et bord op til hvert team og en skærm/projektor op for hver zone. I lokalet vil der være musik til at holde energien oppe, der vil være dekoreret med lys og effekter der afspejler et forsker miljø. Alle deltagere iklædes forsker kitler og ID kort og får deres egen forsker manual.

DET MENTALE UNIVERS:

DNA aktiviteten finder sted på et forsker fakultet. Forskerne sammensætter den DNA streng de mener bedst repræsenterer den medarbejder virksomheden får maximalt udbytte fra. Derefter går de i diverse test miljøer hvor de udfordres mentalt og fysisk på deres egen kapacitet, i et forsøg på at opnå det der skal til for, at kunne skabe præcis den DNA streng de selv har sat som mål. Vi opdeler (i samarbejde med virksomheden) holdende i 4-5 personer der skal arbejde sammen i forsker teamet.

AFSLUTNING

Aktiviteten afsluttes med en optælling af alle teams samlede værdier, og vinderen kåres. Værdierne synliggøres på storskærm i den form deltagerne har rapporteret til vores fakultet, at de ser dem. Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen.

INVESTERING

Afhænger af ambitionsniveau. Ring og hør nærmere.

DNAanalyse

Skab virksomhedens DNA

Deltagere: 12+ (intet maximum)

Grupper: 3-6 er optimalt

Fagligt: Værdiudvikling, værdiimplementering, teambuilding

Krav: Dialog med HR/ledelsen så aktiviteten rammer plet.